Links
Programma > Thema
Als thema voor de Wereldjongerendagen 2011 in Madrid heeft Paus Benedictus XVI de volgende Bijbeltekst gekozen uit de brief van de Apostel Paulus aan de Christenen van Kolosse:

"Geworteld in Christus en op Hem gebouwd, standvastig in het geloof" (Kolossenzen 2,7)

Daarbij heeft de Paus een boodschap voor de jongeren geschreven. De Nederlandse vertaling van deze boodschap kun je hier lezen: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/youth/documents/hf_ben-xvi_mes_20100806_youth_nl.html
 

Bovendien hoort bij iedere Wereldjongerendagen een lied en zo ook dit jaar. De Nederlandse vertaling van dit lied vind je hieronder. Voor de oorspronkelijke tekst, kun je op deze link klikken: http://www.madrid11.com/en/press-office/downloads/346-himno-2011


Firmes en la fe
 
Muziek: Enrique Vázquez, pbro.
Tekst: Mgr. César Franco
Vert: Michel Remery pr

Sterk in ons geloof, sterk in ons geloof, Wij zijn onderweg met Christus onze vriend, en onze Heer.
Eeuwig eer aan Hem! Eeuwig eer aan Hem! Wij zijn onderweg met Christus sterk in ons geloof.
 
Eeuwig eer aan Hem! Eeuwig eer aan Hem! Wij zijn onderweg met Christus sterk in ons geloof.
 
Uw liefde bouwt ons op en geeft ons wortels,  
Uw kruis geeft ons vertroosting en versterkt ons.  
Uw vlees brengt ons verlossing en omarmt ons,  
Uw bloed geeft ons nieuw leven en bedwelmt ons.
O Christus, onze broeder, o Christus, onze vriend, U onze Heer.  
Maak ons sterk, Heer, in U! Maak ons sterk, Heer, in U!  

Uw handen voelen zacht op onze wonden  
Uw ogen laten ons zuiverder kijken
Uw lippen spreken duizendmaal vergeving
Uw voeten leiden ons tot eeuwig leven  
O Christus, onze broeder, o Christus, onze vriend, U onze Heer.
Maak ons sterk, Heer, in U! Maak ons sterk, Heer, in U! 
 
Uw adem is Verzuchting van daarboven  
Uw lachen is een teken van genade  
Uw wonden zijn als liefdevolle vuren  
Uw lijden is voor onze ziel de losprijs
O Christus, onze broeder, o Christus, onze vriend, U onze Heer.
Maak ons sterk, Heer, in U! Maak ons sterk, Heer, in U!
  
Uw aangezicht is beeltenis van 't Leven  
Uw voorhoofd is belofte van verrijzen  
Uw sterven is de oorzaak van mijn leven  
De oorsprong van mijn redding door het Doopsel.
O Christus, onze broeder, o Christus, onze vriend, U onze Heer.
Maak ons sterk, Heer, in U! Maak ons sterk, Heer, in U!
  
Uw eer, Heer, is de toekomst van de mensen  
Die voortgaan met de hulp van uw genade  
Uw Kerk is als een huis met duizend deuren  
Gebouwd op U, gegrondvest op de Hoeksteen.
O Christus, onze broeder, o Christus, onze vriend, U onze Heer.
Maak ons sterk, Heer, in U! Maak ons sterk, Heer, in U!
  
Uw jongeren, wij reizen met Maria  
De mooi geklede bruid die zingt voor U, Heer  
Wij zingen met haar van uw overwinning  
Vernietigd is de dood; U bracht verlossing.
O Christus, onze broeder, o Christus, onze vriend, U onze Heer.
Maak ons sterk, Heer, in U! Maak ons sterk, Heer, in U!


Home Contact Sitemap