Links
Programma > Voortraject
Voortraject gedurende het jaar

inhoudelijke avonden
Tijdens de inhoudelijke voorbereidingsavonden willen we op een leuke en diepgaande manier nadenken over bepaalde delen van het Katholieke geloof en ons tegelijkertijd voorbereiden op de reis naar Madrid en de Wereldjongerendagen. Vanaf januari is er ongeveer iedere maand een inhoudelijke avond, met steeds een ander thema.

WJD Mis
De muziekgroep van WJD Leiden heeft die tijdens de reis naar Suriname veel ervaring en inspiratie opgedaan.

Iedere twee weken is er op vrijdagavond een WJD-Mis om 19.00 uur in de St. Lodewijkkerk. Aansluitend wordt er samen wat gedronken en oefent de muziekgroep. Wie mee wil doen kan eens komen kijken en laten horen of hij wat kan bijdragen door zang of muziek.

Data van deze avonden zijn te vinden in de folder die hier te downloaden is.

Sponsorprogramma

Sponsoracties
Om de korting van 100 euro te garanderen kan iedere deelnemer kiezen om mee te helpen met sponsoracties.

Solidariteit
Omdat we ook graag aan jongeren in armere landen de gelegenheid geven om naar Madrid te komen, zal 20% van de opbrengst van de sponsoracties bestemd worden voor jongeren uit Suriname. Dit bedrag zal vooral besteed worden aan het voorprogramma, dat we in Leiden samen met de Surinamers zullen meemaken.

Home Contact Sitemap