Links
Sponsoring > U kunt ons sponsoren
Voor de bekostiging van het initiatief van WJD Leiden om samen met jongeren uit Suriname op reis te gaan zijn we afhankelijk van giften en sponsoring. Een deel van de kosten wordt gedekt door de deelnemersbijdrage van 750 euro, die door alle Nederlandse deelnemers wordt betaald. Surinaamse deelnemers betalen een lagere bijdrage.

De jongeren van WJD Leiden zullen hard werken om samen geld te verdienen voor deze reis. Dat zal echter niet voldoende zijn om de begroting dekkend te krijgen. Om een deel van de kosten voor de Surinaame deelnemers en van het voorprogramma in Leiden te kunnen dragen is WJD Leiden daarom op zoek naar sponsors.

-         iedere gift is heel welkom en zal goed worden besteed. 
-         het is mogelijk tegen een vergoeding uw logo te vermelden: 
          o       in het Leidse parochieblad, verspreid onder alle Leidse katholieken        
          o       op de website van WJD Leiden
          o       tijdens de activiteiten van WJD Leiden
          o       in het programmaboekje voor de deelnemers 
-         We zijn op zoek naar sponsors voor de volgende specifieke deelprojecten:
          o       de informatiefolder over de reis
          o       het programmaboekje
          o       een T-shirt voor de deelnemers
          o       een rugzak voor de deelnemers
          o       spullen om te veilen op de kerkveiling
          o       kaarsen met opdruk voor de verkoop
          o       maaltijden tijdens het Leidse voorprogramma
          o       vervoer tijdens het Leidse voorprogramma 
-         Tijdens de hele pelgrimstocht zal bijzonder gebeden worden voor al onze weldoeners. 
-         Alle giften zijn welkom op ING-bank: 3576437 t.n.v. WJD Leiden (of in een enveloppe aan de kapelaan of de pastoor).

Home Contact Sitemap