Links
WJD Leiden & Verdieping > Verdieping
Jongerenprogramma Leiden 2010-2011

1) JPII-groep: Jouw vragen over het geloof

Heb jij ook zoveel vragen over je geloof? Hoe is de Bijbel opgebouwd en waarom zo? Waarom is er een hel? Wat is het nut van de heiligen? Hoe zit het precies met bidden? Hoe zijn de Sacramenten ontstaan en wat zit er achter? Wat is de hiërarchie van de Kerk en wie doet wat? Wat is de rol van de apostelen? En je hebt misschien nog veel meer vragen! Dan is de JPII-groep iets voor jou!

Heb jij ook zoveel vragen over je geloof? Hoe is de Bijbel opgebouwd en waarom zo? Waarom is er een hel? Wat is het nut van de heiligen? Hoe zit het precies met bidden? Hoe zijn de Sacramenten ontstaan en wat zit er achter? Wat is de hiërarchie van de Kerk en wie doet wat? Wat is de rol van de apostelen? En je hebt misschien nog veel meer vragen! Dan is de JPII-groep iets voor jou!

Samen met andere jongeren willen we zoeken naar een antwoord op deze en andere vragen door iedere twee weken bij elkaar te komen. Na een inleiding door kapelaan Remery gaan we in groepjes zelf ook nadenken over het onderwerp. Daarna is er tijd voor vragen en sluiten we af met een kort moment van gebed in de kapel.

Omdat we soms meerdere bijeenkomsten met één onderwerp bezig zijn en omdat we samen echt een groep willen vormen, wordt van de deelnemers gevraagd om aan alle bijeenkomsten mee te doen. De eerbiedwaardige Paus Johannes Paulus II, die zo betrokken was bij de vragen van jongeren, is de patroon van deze groep. Vandaar de naam JPII.

Info? kapelaanremery@gmail.com

Wie? Jongeren vanaf ±15 jaar.

Waar? In de pastorie van de St. Lodewijkkerk.

Wanneer? Iedere 2e en 4e dinsdagavond van de maand van 19.45 tot 22.00 uur:

 • 14 juni
 • 28 juni

2) WJD Leiden: op weg naar Madrid 2011

Wat doe jij in de zomer van 2011? Dan ga je toch zeker ook mee naar de Wereldjongerendagen in Madrid? WJD-Leiden organiseert een reis van 5 tot 22 augustus 2011. Van 5-7 augustus is in Leiden een spetterend voorprogramma samen met jongeren uit Suriname en vervolgens gaan we op reis naar Madrid. Gedurende het hele jaar zijn er allerlei activiteiten zoals de maandelijkse WJD-Mis, sponsoracties, gebed, inhoudelijke avonden, etc.  

Info? www.wjdleiden.nl                       info@wjdleiden.nl

3) Muziekgroep WJD Leiden-Paramaribo

Deze groep is opgericht door jongeren uit Leiden en omgeving na de Surinamereis. Toen ze daar de muziek in de liturgie hadden meegemaakt, wilden ze ook in onze parochie zulke mooie en swingende Missen verzorgen. Deze groep verzorgt de maandelijkse WJD-Mis. Er worden vooral nog zangers gezocht.

Wie? Jongeren vanaf ±15 jaar die goed kunnen zingen of een instrument spelen.

Waar? In de pastorie van de St. Lodewijkkerk.

Wanneer? Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand van 19.45 tot 22.00 uur:

 • 7 juni
 • 21 juni
 • 5 juli
 • 19 juli
 • 2 augustus


4) WJD-Mis: Samen het geloof vieren met Surinaamse blijheid

Wie? Alle jongeren.

Waar? In de St. Lodewijkkerk.

Wanneer? Meestal de 2e vrijdag van de maand:

 • 10 juni
 • 8 juli

5) WJD Leiden inhoudelijke avonden

Om elkaar alvast te leren kennen en om ons inhoudelijk voor te bereiden door meer te leren over het geloof, de Spaanse taal, de Surinaamse cultuur, de patroonheiligen, etc.

Wie? Alle jongeren vanaf ±15 jaar.

Waar? In de St. Lodewijkkerk.

Wanneer? Vanaf 7 januari 2011 aansluitend aan de WJD-Mis tot 22.00 uur:

 • 10 juni
 • 8 juli

6) H. Vormsel: 11 juni 2011 om 19.00 uur in de St. Petruskerk

Iedereen kan zich aan melden om het Sacrament van het Vormsel te ontvangen. Voor tieners in groep 8 en hoger zijn de voorbereidingsbijeenkomsten in de kelder van de St. Petruskerk om 18.30 uur: wo. 23 maart; do. 31 maart; wo. 6 april; [do. 7 april om 19.45 uur ouderavond in de St. Lodewijkkerk]; do. 14 april; wo. 20 april; do. 28 april; do. 12 mei; wo. 18 mei; [do. 26 mei om 19.30 uur boeteviering in de St. Lodewijkkerk]; wo. 1 juni; do. 9 juni; za. 11 juni om 19.00 uur Vormselviering.

Info? kapelaanremery@gmail.com

 

7) Leesclub St. Lodewijk: fides quaerens intellectum

Deze studieuze leesclub voor studenten en jongwerkenden in en rond Leiden leest pauselijke encyclieken, geestelijke boeken, en andere teksten die tijdens maandelijkse bijeenkomsten worden besproken.

Info? http://leesclublodewijk.blogspot.com       www.leesclublodewijk@hetnet.nl

8) Geestelijke begeleiding: Wat vraagt God van mij?

Vraag je jezelf wel eens af: Wat zou God van mij verlangen? Wat is Wil van God voor mijn leven? Wil je beter leren bidden en werken aan je relatie met God? Wil je meer aandacht geven aan de weg die Hij met jou gaat? Wil je je roeping vinden? Of wil je binnen de levenskeuze die je gemaakt hebt werken aan je relatie met God?

Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. Eigenlijk zou iedere christen die zijn geloof serieus neemt een geestelijk begeleider moeten hebben. Zou jij dat ook willen, neem dan contact op. Wij helpen je zoeken naar een goede begeleider.

Info? http://www.watwilgod.nl/                                    kapelaanremery@gmail.com

Wie? Jongeren die willen werken aan hun relatie met God of op zoek willen gaan naar hun roeping.

9) Jongerengroep Leiden

De RKJ is een groep Katholieke jongeren vanaf 16 jaar uit Leiden en omgeving. De maandelijkse bijeenkomsten beginnen meestal inhoudelijk en eindigen met een gezellig gedeelte. Kom eens langs!

Info? www.rkjleiden.nl/jongeren                     jongeren@rkjleiden.nl.

10) Tienergroep

De RK Tienergroep Leiden wil op een leuke en uitdagende manier stilstaan bij zaken die belangrijk zijn in het leven. Dat gebeurt iedere maand door gezellige en sportieve activiteiten, door gesprekken en door inleidingen. Kom gauw eens kijken!

Info? www.rkjleiden.nl/tieners             tieners@rkjleiden.nl.

 

11) Alpha en CaFE

De Alphacursus start in september. Vanaf 18 januari wordt de Katholieke Kerk verkend in CaFE.

Info? rk-alphacentrum.nl

 

12) Geloofscursussen

In 2010 wordt het 2e Vaticaans Concilie bestudeerd en in 2011 o.a. het 2e Jezusboek van de Paus.

Info? rkleiden.nl/catechese

Waar? De Ridderzaal bij de St. Josephkerk

Wanneer? Op donderdagavonden:

 • 9 juni
Home Contact Sitemap