Links
WJD Leiden & Verdieping > Wat is de WJD?
In 1984 nodigde paus Johannes Paulus II de jongeren van de hele wereld uit naar Rome te komen om het internationale jubileum van de jeugd te vieren. Vanaf dat moment keren de Wereldjongerendagen jaarlijks terug. Om de 2 3 jaar worden de Wereldjongerendagen internationaal met een groots evenement gevierd, in de tussenliggende jaren worden deze dagen op diocesaan niveau gevierd. De mondiale ontmoetingen van katholieke jongeren met de Paus vinden steeds in een ander gastland plaats en waar mogelijk roulerend per continent. Na Rome, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Czestochowa, Denver, Manilla, Parijs, weer Rome, Toronto, Keulen en Sydney is nu het Spaanse Madrid aan de beurt.
Home Contact Sitemap