Links
WJD Leiden & Verdieping > Het WJD Kruis
Het kruis van de WJD heeft veel namen: ‘Heilig-Jaar-Kruis’, ‘Jubileum-Kruis’ en ‘Jongerenkruis’ waren de eerste, want het kruis werd op verzoek van paus Johannes Paulus II in 1983 – ’Het Heilig Jaar van de Verlossing’ – op het Sint Pietersplein gepresenteerd en door hem aan de jongeren van de wereld toevertrouwd. Die namen het op zich en het kruis begon zijn pelgrimstocht door alle continenten.

Hoe het begon
In 1984 werd het door de jongeren naar Lourdes gedragen en in 1985 naar Praag gebracht. Na deze belangrijke jongerenbijeenkomsten volgde in 1986 in Rome de eerste bijeenkomst die de naam Wereldjongerendagen droeg. Daarmee was de traditie van de Wereldjongerendagen gevestigd. Het kruis staat sindsdien alom bekend als ’het WJD-kruis’.

Wat betekent het kruis?
Het kruis heeft op zijn tocht alle continenten aangedaan. Het stond centraal in duizenden vieringen, theatershows, processies en evenementen waarin Gods liefde, het mysterie van het sterven en verrijzen van Jezus Christus werd bemediteerd. Jongeren putten kracht uit de ontmoeting met het symbool van Gods liefde. Ze ontdekken dat God in Christus ook hun lijden op zich heeft genomen. Het kruis was ook te gast in gebieden van oorlog en geweld, in gevangenissen en andere plaatsen die door lijden getekend zijn.

Maria-icoon
Het kruis nodigt op zijn pelgrimstocht door Europa jonge mensen van vele naties uit de boodschap van vrede, geluk en verlossing aan te nemen. Als bindend teken van geloof en met uitzicht op de WJD 2008 in Sydney moedigt het aan tot solidariteit en verzoening. Tijdens de 18de Wereldjongerendagen in 2000 in Rome heeft Johannes Paulus II aan de jongeren van de hele wereld ook een Maria-icoon geschonken. Deze reist sinds Palmzondag 2003 mee met het Kruis van de WJD op zijn weg door Europa.

Nederland en het kruis
Eind 2003 was het WJD-kruis enkele weken in Nederland. Het was toen te gast in jongerencentra, buurthuizen, parochiekerken, kathedralen en kloosters in het hele land. Ook speelde het een centrale rol op de landelijke Katholieke Jongerendag. Rondom het kruis werden nachtwakes, dans en theater, eucharistievieringen en stille tochten gehouden.

Leuke feitjes
Hoogte van het kruis: 380 cm
Breedte van het kruis: 175 cm
Breedte van de balken: 5 cm 
Dikte van de balken: 5 cm
Gewicht van het kruis:  31 kg
Hoogte van de standaard:   51 cm
Breedte van de standaard:  45 cm
Dikte van de standaard:  50 cm
Gewicht van de standaard:  31 kg
Lengte van de transportkist:  400 cm
Breedte van de transportkist:  35,4 cm
Hoogte van de transportkist:  15,6 cm
Gewicht van de transportkist:  53 kg
Home Contact Sitemap